Inloopbijeenkomsten Tracébesluit A16 Rotterdam druk bezocht

13-09-2016 937 keer bekeken

Een kleine duizend belangstellenden hebben de inloopbijeenkomsten over het Tracébesluit A16 Rotterdam bezocht. De reacties zijn verdeeld. Tevredenheid over de inpassing van de weg maar ook nog steeds zorgen over luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Op 25 augustus is het Tracébesluit voor de A16 Rotterdam gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 oktober beroep instellen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich te laten informeren over de A16 Rotterdam zijn drie informatiebijeenkomsten door Rijkswaterstaat georganiseerd.

Veel waardering

De bijeenkomsten vonden plaats op 1, 5 en 7 september in Lansingerland en in Rotterdam in de wijken Ommoord en Hillegersberg. Onder de bezoekers was waardering voor de presentaties en de beantwoording van vragen door de medewerkers. Er is een groeiend besef dat de weg er gaat komen. Toch zijn er soms nog vragen over nut en noodzaak. Over de inpassing van de weg en de aanpassingen ten opzichte van het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam is men over het algemeen tevreden. Dan gaat het over extra hoge geluidsschermen, stil tweelaags ZOAB-fijn, verlaging van het viaduct over Randstadrail en HSL, verlaging van de tunnel door het Lage Bergse Bos en verlegging van de zuidelijke tunnelmond. Door deze laatste aanpassing blijft het open profiel van de Rotte in stand en is de tunnelmond verder uit het zicht van omwonenden.

Zorgen

Uit de reacties blijkt dat er zorgen blijven bestaan over de luchtkwaliteit en geluidsoverlast als gevolg van de aanleg van de nieuwe snelweg. De garantie van Saldo Nul (geen verslechtering na aanleg van de weg ten opzichte van de situatie in 2012) en de toelichting dat voor veel bewoners in Ommoord de situatie zelfs licht op vooruitgaat, leidde tot de reactie ‘eerst zien en dan geloven’. Vragen gaan ook steeds meer over de planning, uitvoering en hinder, waarover op dit moment nog niet al te concrete antwoorden te geven zijn. In de loop van 2017 wordt daarover meer duidelijk.

Cookie-instellingen