Wat is een uitvoeringsovereenkomst (UVO)?

06-10-2016 1871 keer bekeken

Het komende jaar worden rondom het nieuwe tracé van de A16 Rotterdam verschillende uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Maar wat is dat eigenlijk, een uitvoeringsovereenkomst (UVO)?

In 2018 kiest Rijkswaterstaat een aannemer die de A16 Rotterdam gaat aanleggen. De nieuwe rijksweg loopt door verschillende gebieden van regionaal bestuurlijke partijen, zoals gemeenten, waterschappen en een recreatieschap. Daarom worden met deze partijen afspraken gemaakt over de aanleg en inpassing van de nieuwe weg en de inrichting van het gebied er omheen. Deze afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt en formeel vastgelegd in verschillende overeenkomsten, waaronder de uitvoeringsovereenkomst ofwel UVO.

Wat voor afspraken worden gemaakt in een uitvoeringsovereenkomst?

De afspraken in een uitvoeringsovereenkomst gaan over ‘objecten’ die de aannemer maakt en vervolgens overdraagt aan een van de regionaal bestuurlijke partijen. Onder objecten verstaan we onder meer fietspaden, wandelpaden en viaducten. Een regionale partij stelt eisen aan de verschillende objecten. Maar ook eisen aan de wijze waarop de aannemer met ze in overleg gaat, een juiste aanleg en goede overdracht van de objecten. Zo legt de aannemer straks bijvoorbeeld conceptontwerpen ter goedkeuring voor. Dit wordt allemaal vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst welke weer onderdeel is van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de aannemer.

Per regionale partij stellen we een uitvoeringsovereenkomst op. Vervolgens stemmen we de inhoud zorgvuldig af. Daarna vindt de ondertekening plaats. De ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten rondom de nieuwe A16 Rotterdam staan gepland in het eerste kwartaal van 2017.

1 van de 3 overeenkomsten

De uitvoeringsovereenkomst is 1 overeenkomst in een reeks van 3 overeenkomsten. Alle overeenkomsten samen leggen alle werkzaamheden en afspraken over een gebied vast. Naast de uitvoeringsovereenkomst zijn er de bestuurlijke overeenkomst en de vastgoedovereenkomst. De bestuurlijke of ook wel nadere overeenkomst genoemd, bevat afspraken over onder meer de inpassing van de weg, beheer en onderhoud en natuurcompensatie. De vastgoedovereenkomst wordt gesloten met partijen waar Rijkswaterstaat grond van aankoopt voor het project. Hierin worden eigendomsgrenzen expliciet benoemd en leggen we prijsafspraken vast.

Cookie-instellingen