Waardering voor evaluatie gebiedstafels

08-11-2016 551 keer bekeken

De overheden die zijn betrokken bij de A16 Rotterdam hebben waardering voor de wijze waarop de evaluatie van de gebiedstafels A16 Rotterdam heeft plaatsgevonden.

De evaluatie heeft tot doel te leren van opgedane ervaringen. In de komende periode wordt onder meer op bestuurlijk niveau nagedacht welke lessen hieruit te trekken zijn. De gebiedstafels A16 Rotterdam maakten in 2014 en 2015 deel uit van het participatieproces inzake de planvorming en inpassing van de rijksweg A16 Rotterdam en de ontwikkeling van aangrenzende gebieden. 

Zorgvuldige terugblik

Op verzoek van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) A16 Rotterdam heeft in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland de evaluatie plaatsgevonden. Ze heeft tot doel te leren van de opgedane ervaringen en deze mee te nemen in toekomstige burgerparticipatieprocessen. Aanleiding was onvrede bij een deel van de bewoners en bewonersorganisaties die hebben deelgenomen aan de gebiedstafels. Zij en ook bestuurders en ambtenaren hadden behoefte aan een zorgvuldige terugblik. Bij de opzet van de evaluatie is een aantal gebiedstafeldeelnemers betrokken geweest.

Waardering

De BAG heeft waardering voor de wijze waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden. Zij dankt iedereen die een actieve bijdrage heeft geleverd. De BAG neemt voor dit moment notie van de conclusies en aanbevelingen. In de komende weken wordt nagedacht over de lessen die hieruit zijn te trekken. De aanbevelingen in de evaluatie worden daarbij ter harte genomen. Het voornemen is daar eind dit jaar op terug te komen.     

Openbaar

De ‘Evaluatie Gebiedstafelproces A16 Rotterdam’ wordt aangeboden aan de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland, Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de deelnemers aan de gebiedstafels.  Het rapport en een begeleidend schrijven namens de BAG is onder meer gepubliceerd op deze website.

Cookie-instellingen