Buurtbijeenkomsten A16 Rotterdam

13-12-2016 1172 keer bekeken

In 2019 start de realisatie van de A16 Rotterdam. De voorbereidingen, zoals het verleggen van kabels en slopen van panden, start al in het voorjaar van 2017. Om direct omwonenden en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties goed te informeren, organiseren we vanaf januari 2017 buurtbijeenkomsten.

Naast de voorbereidende werkzaamheden komen tijdens de bijeenkomsten ook andere onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld het proces rondom de aanbesteding van de aanleg van de weg. Of de manier waarop hinder wordt beperkt tijdens de realisatie vanaf 2019. 

Kleinschalig karakter

De buurtbijeenkomsten hebben, net als de eenmalige themabijeenkomsten in het voorjaar van 2016, een kleinschalig karakter. Op die manier kunnen we bewoners die dichtbij de toekomstige A16 Rotterdam wonen goed bijpraten over wat er de komende jaren staat te gebeuren. De bewoners en bewonersorganisaties die het betreft, ontvangen een dezer dagen een uitnodiging.

9 buurtbijeenkomsten in januari

Rijkswaterstaat organiseert in januari 9 buurtbijeenkomsten voor 9 verschillende buurten:

  • A13 en omgeving
  • Oude Bovendijk
  • Vlinderstrik West
  • Vlinderstrik Oost
  • Schiebroeksepark
  • Bergweg-Zuid / Grindweg
  • Rottekade
  • Lage Bergse Bos
  • Terbregseveld

Per buurtbijeenkomst is er aandacht voor de specifieke onderwerpen die daar spelen.

Verslag

Zodra alle bijeenkomsten van januari zijn geweest, publiceren we een verslag van de belangrijkste punten op onze projectwebsite a16rotterdam.nl. Uiteraard besteden we er ook aandacht aan in de eerstvolgende editie van onze digitale nieuwsbrief.

 

Cookie-instellingen