Voorbereidende werkzaamheden A16 Rotterdam van start

13-12-2016 9392 keer bekeken

In de komende 5 weken vinden voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 Rotterdam plaats. Het gaat om de sloop van enkele opstallen en het rooien van zieke, verzwakte populieren bij de Bergse Linker Rottekade in het Terbregseveld.

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Van Zundert Sloopwerken. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen.

Weinig tot geen overlast

Rijkswaterstaat verwacht nauwelijks overlast door de werkzaamheden. Om de locatie goed te kunnen bereiken en puin en ander materiaal te kunnen afvoeren, wordt vanuit het gronddepot in het Terbregseveld een platenbaan aangelegd voor werkverkeer. Zwaar werkverkeer maakt geen gebruik van de Bergse Linker Rottekade. Met Kerst en van 27 tot en met 7 januari vinden er geen werkzaamheden plaats.

Wilgen blijven voorlopig

In overleg met buurtbewoners is besloten dat een aantal wilgen bij het perceel langs de Rottekade voorlopig blijft staan. Op termijn zullen ook deze bomen worden gerooid, omdat ter plekke de A16 Rotterdam de Rotte straks onderlangs passeert.   

Start aanleg A16 Rotterdam in 2019

De start van de realisatie van rijksweg A16 Rotterdam staat gepland voor begin 2019. Zoals gebruikelijk bij grote wegenprojecten als deze, beginnen de voorbereidende werkzaamheden al ruim van te voren. Zoals het verleggen van kabels en leidingen, het saneren van vervuilde grond en de sloop van woningen en andere opstallen.

 

 

 

Cookie-instellingen