Aanbesteding A16 Rotterdam: ‘De aannemer kan het niet alleen’

09-01-2017 9896 keer bekeken

Een groot project aanbesteden is een tijdrovend karwei. Op 28 november is de aanbesteding A16 Rotterdam gestart en kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich bij Rijkswaterstaat melden. Contractmanager Stefan van der Voorn legt uit wat er allemaal bij zo’n grote aanbesteding komt kijken.

De A16 Rotterdam is een ambitieus plan. De 11 kilometer lange weg verbindt de A16 met de A13 en bevat onder meer een nieuwe tunnel, 5 aansluitingen op het regionale en lokale wegennet en kruist het spoor op 3 plekken. ‘We werken in een groot en divers gebied’, zegt Stefan van der Voorn. ‘De tunnel komt in een recreatiegebied, waarin tijdens de werkzaamheden gewoon gerecreëerd moet kunnen worden. Ook werken we in een weidevogelgebied en langs een vliegveld.’

Minder hinder

Er wordt groot ingezet op duurzaamheid en zo min mogelijk hinder voor de omgeving: ‘Respect voor de omgeving is 1 van de 3 succesfactoren van dit project.’ Tijdens de bouw is de huidige weg minder beschikbaar voor het wegverkeer. De vertraging die dit oplevert wordt voertuigverliesuren genoemd. Rijkswaterstaat gaat uit van een miljoen voertuigverliesuren: ‘Maar we dagen marktpartijen uit om dit aantal omlaag te brengen.’ De lat ligt dus hoog, stelt Stefan: ‘We willen dat de omgeving het project positief ervaart.’

Begonnen in 2005

Niet alleen het project is complex. Voordat de aanbesteding op 28 november in de markt is gezet, is er door het projectteam veel werk verzet. ‘De eerste planstudies zijn in 2005 gemaakt en sinds 2013 zijn we begonnen met de voorbereiding van het inkopen. Vanaf dat moment zijn we onder andere gaan nadenken over welke contractvorm we willen hanteren.’

DBFM-contract

De realisatie van de A16 Rotterdam gebeurt via een zogenoemd DBFM-contract. Dat staat voor ‘Design, Build, Finance and Maintain’. Dit betekent dat de aannemer die de klus uiteindelijk gaat klaren, de weg moet ontwerpen, bouwen, het project zelf moet financieren en de weg uiteindelijk 20 jaar lang moet onderhouden. Uiteraard in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Samenwerking

Samenwerking is dan ook een belangrijk thema. ‘We zijn ons ervan bewust dat we intensief moeten samenwerken voor een goed projectresultaat. We zijn op zoek naar een gegadigde waarmee we een team kunnen vormen. De aannemer kan het niet alleen.’ Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit hier al in de 1e dialoogfase van de aanbesteding, tussen februari en december 2017, concrete invulling aan te geven. De 3 partijen die hier het beste op scoren gaan door naar de 2e fase.

2e fase

In de 2e fase worden de toekomstige werkzaamheden nauwgezet besproken. De marktpartijen schrijven en presenteren dan hun uitwerkte conceptplannen voor de realisatie. Vervolgens start de daadwerkelijke inschrijving. De gegadigden dienen hun definitieve plannen uit de 2e fase in en gaan met elkaar in competitie. De partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) doet, wordt uiteindelijk gekozen om de A16 aan te leggen.

Kennis delen

Voordat het contract met de uitverkoren aannemer in mei 2018 getekend kan worden, staan er gedurende de aanbesteding zeker 60 gesprekken met kandidaten en specialisten gepland. Deze gesprekken dienen om kennis met elkaar te delen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Stefan: ‘De laatste 5 jaar hebben we als organisatie veel geleerd van DBFM-contracten. De ervaringen van bijvoorbeeld de A4 Delft-Schiedam en A9 Gaasperdammerweg hebben wij weer gebruikt in de voorbereiding van ons contract. Dat we geleerd hebben horen we ook van marktpartijen. Ik wil deze kennis ook graag delen met mijn collega’s.'

Cookie-instellingen