Nieuwe reeks buurtbijeenkomsten weer goed bezocht

18-12-2017 410 keer bekeken

Van half november tot half december organiseerde Rijkswaterstaat een reeks nieuwe, kleinschalige buurtbijeenkomsten over de A16 Rotterdam. Net als voor de buurtbijeenkomsten in december 2016 en juni 2017 waren bewoners uitgenodigd die straks zeer dicht in de buurt van de nieuwe rijksweg wonen.

Op de agenda stonden o.a. de aanbesteding van het project en de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen.  Aan de 11 buurtbijeenkomsten namen ruim 80 omwonenden deel. Daarnaast was er een klein aantal vertegenwoordigers aanwezig van gebiedscommissies, het Recreatieschap Rottemeren en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Doel van de bijeenkomsten is om op een laagdrempelige en zo persoonlijk mogelijke manier de lopende onderwerpen met elkaar te bespreken.

Voorbereidende werkzaamheden

Begin 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de A16 Rotterdam van start gegaan. Afgelopen zomer kwamen deze echt op stoom, met onder meer de sloop van woningen en opstallen en diverse archeologische onderzoeken en opgravingen. De voorbereidende werkzaamheden gaan door tot het einde van 2018. Enkele bewoners en ondernemers uit het gebied spraken hun zorgen uit over de bereikbaarheid van hun woningen, bedrijven en ook het Lage Bergse Bos. Dit tijdens het verleggen van kabels en leidingen in het komende jaar en ook daarna, als de A16 Rotterdam vanaf 2019 wordt aangelegd.  Rijkswaterstaat blijft de bereikbaarheidsproblematiek bespreken, met de gemeenten, de toekomstige aannemer en ook andere belanghebbenden.  

Inrichting Vlinderstrik West

De gemeente Rotterdam was bij een van de buurtbijeenkomsten aanwezig om toelichting te geven op het inrichtingsplan van Vlinderstrik West. In dit plan komt naar voren dat de gemeente probeert in een zo vroeg mogelijk stadium bomen te planten. Hierdoor is er bij de opening van de A16 Rotterdam in 2024 al een soort buffer met bomen die al enkele jaren hebben kunnen groeien. 

Afronding aanbesteding in mei 2018

De aanbesteding voor het vinden van een passende aannemerscombinatie werd november 2016 afgetrapt. Het afgelopen jaar heeft het aanbestedingsteam veel gesprekken gevoerd en plannen gelezen. Naar verwachting kiest Rijkswaterstaat in maart 2018 wie de A16 Rotterdam gaat aanleggen. Tijdens de buurtbijeenkomsten werd de aanbestedingsprocedure verder toegelicht en konden belangstellenden vragen stellen.

De bijeenkomsten vonden plaats de rondom locaties:

  • Vlinderstrik Oost/Wildersekade
  • Vlinderstrik West
  • Oude Bovendijk
  • Bergweg Zuid/Grindweg
  • Terbregseveld
  • Lage Bergse Bos algemeen en Componistenbuurt
  • A13 en omgeving
  • Schiebroeksepark
  • Rottekade

Rijkswaterstaat organiseert in 2018 opnieuw buurtbijeenkomsten. De deelnemers lieten weten deze manier van informatievoorziening te waarderen.

 

Cookie-instellingen