Verwijdering leiding NAM langs Schieveensedijk en Doenkade

26-02-2018 2023 keer bekeken

Langs de Schieveensedijk en de Doenkade wordt in februari en maart de ongebruikte olieleiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) deels verwijderd. De leiding moet plaatsmaken voor de nieuwe A16 Rotterdam.

Het verwijderen van de 3 kilometer lange leiding is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de A16 Rotterdam. De nieuwe snelweg wordt vanaf 2019 aangelegd. Op sommige plekken kan de leiding nu nog niet goed worden verwijderd. In deze gevallen wordt dat deel van de leiding, die gevuld is met stifstof om roesten te voorkomen, afgedicht. Uiteindelijk verwijdert de aannemer die de A16 Rotterdam gaat realiseren deze stukken leiding alsnog. De werkzaamheden leveren weinig tot geen overlast op voor omwonenden.

 

Voorbereidende werkzaamheden

Tot en met begin 2019 vinden er ter voorbereiding op de aanleg van de A16 Rotterdam verschillende werkzaamheden plaats. Hieronder valt het verleggen van kabels en leidingen, maar bijvoorbeeld ook het verwijderen van vervuilde grond. Het verleggen van kabels en leidingen gebeurt door de eigenaren van die kabels en leidingen, zoals in dit geval de NAM. De werkzaamheden kunnen voor hinder zorgen. Denk aan bouwverkeer, trillingen en geluid. De betrokken partijen spannen zich in om hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over het verleggen van kabels en leidingen of andere voorbereidende werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar A16 Rotterdam. U kunt ook gratis bellen met Rijkswaterstaat, 0800-8002.

 

Cookie-instellingen