Minder hinder en meer positieve aandacht

239 keer bekeken 0 reacties

Bouwcombinatie De Groene Boog bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe A16 Rotterdam, een 11 kilometer lange rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het project kent drie deelgebieden, met daarbinnen diverse op zich staande projecten.

Dat De Groene Boog omgevingsmanagement meer dan serieus neemt, blijkt uit het feit dat er niet alleen gewerkt wordt aan het minder veroorzaken van hinder, maar er ook actief gecommuniceerd wordt met de omgeving. De mensen van omgevingsmanagement zijn een 'beetje getrouwd' met de mensen die rondom het project direct geconfronteerd worden met de werkzaamheden. Niet altijd een even makkelijke klus, vooral op plaatsen waar de huizen direct aan de bouwkuip grenzen en de bewoners hinder ondervinden die niet voorkomen kan worden. Een gesprek met Jurian Bakker (Van Oord), omgevingsmanager De Groene Boog en Paul Eijking (Mobilis), omgevingsadviseur deelgebied 2 en 3.

Hoe ben je een goede buur?

"Minder hinder is inmiddels een beetje een containerbegrip geworden in de bouwwereld", concludeert Jurian. "Het is een vereiste in elke uitvraag. Natuurlijk doet De Groene Boog er alles aan om minder hinder te veroorzaken, bijvoorbeeld door initieel voor werkmethoden te kiezen die minder hinder geven. Denk bijvoorbeeld aan de bijna 9000 palen die de Rottemerentunnel ondersteunen. Die zijn geboord en niet geheid. Maar hoe ben je nu een goede buur voor iedereen die elke dag geconfronteerd wordt met de werkzaamheden? Dat is pas een uitdaging." Paul vult aan: "Je kunt het nooit perfect doen voor iedereen, maar er wel naar streven. Dat was en is dan ook ons uitgangspunt."

Voor de directe omgeving is een EMVU-fonds opgericht om samen met Rijkswaterstaat meer te kunnen betekenen voor de omgeving. "Er is geld gereserveerd om tijdens het werk dingen te kunnen doen die we nodig achten of die niet voorzien waren", aldus Jurian. Paul licht toe: "Het moet wel echt de moeite waard zijn, we hebben het hier niet over het oplossen van hinder die veroorzaakt wordt door nalatigheid van de bouwers."

Positieve beleving als doelstelling 

 

Jurian: "We willen mensen echt fan van het project maken. Dan praten we over 'branding' in marketingtermen. Met als doel dat mensen het jammer vinden als we weer weggaan", legt Jurian uit. "Meer een marketingklus dus, maar wel uit de grond van ons hart. Een positieve beleving creëren is een extraatje en gaat verder dan positief bouwen. Wat bied je meer, is het uitgangspunt."

Het kernpunt en tevens epicentrum van de positieve beleving is de Expo A16 Rotterdam. Daar worden bezoekers op een persoonlijke manier ontvangen en krijgt iedereen de juiste aandacht. "Soms nemen we mensen mee over de bouwplaats. Ook dat is persoonlijke aandacht. Door hen vanaf de kant van de bouw te laten zien wat er gebeurt, ontstaat er vrijwel instant begrip voor de bouw", vertelt Jurian. "Bedenk dan dat we spreken over meer dan 1000 directe stakeholders en over de 5000 betrokkenen als we de omliggende woonwijken meetellen." Paul: "Uit metingen in de Expo blijkt dat we een dikke 9+ scoren bij het publiek. Dat is gemeten over circa 2500 bezoekers per maand."

Enkele voorbeelden

Gevraagd naar voorbeelden van extra stappen die gedaan worden, vernemen we het volgende: Er is een wedstrijd onder scholieren uitgeschreven om een naam voor een tijdelijke brug te verzinnen. Tessa won hem, met de naam 'Snel-Weg-Brug'. De Groene Boog ontvangt scholen in de Expo, heeft bustours georganiseerd voor omwonenden die langs het tracé wonen, er zijn bloemen bezorgd bij zieke omwonenden, er zijn oordoppen en koptelefoons uitgedeeld. Een man wiens vrouw terminaal ziek was liet weten dat de transporten in de vroege ochtend lawaai maakten. Er is actie ondernomen om dat te verminderen. Toen zijn vrouw gestorven was, heeft De Groene Boog een rouwboeket laten bezorgen. Zulke dingen laten de medewerkers van de aannemerscombinatie niet koud. De Groene Boog heeft een naschoolse opvang, waarnaast geheid moest worden, een compleet verzorgd dagje uit aangeboden naar Diergaarde Blijdorp, inclusief busreis en lunchpakketjes.

Zomaar een aantal voorbeelden van hoe omgevingsmanagement bij de A16 Rotterdam handen en voeten krijgt. “De kracht zit hem toch wel in het leren kennen van de mensen”, zegt Paul. "Hoe we dat doen? We gaan letterlijk de buurt in. We bellen aan, we spreken mensen, informeren de bewoners en vragen naar hun ervaringen." Tot slot zegt Jurian: "We gaan bij ons werk uit van: wat zouden wij willen weten als we daar zouden wonen en hoe zouden we zelf aankijken tegen de bouw." 

 

0  reacties

Cookie-instellingen