De kracht van BIM en virtualisatie ontsluit nieuwe wegen

324 keer bekeken 0 reacties

"Bewoners van de Rottekade in Rotterdam waren bang dat wanneer de Rottemerentunnel in gebruik genomen wordt, de koplampen van auto's die de tunnel inrijden wellicht in de huiskamer zouden schijnen." Aan het woord is Michel Dekker, BIM-manager bij Infranea.

"Vanuit BIM hebben we 360˚ beelden gegenereerd, die in simulatie weergaven dat er geen sprake zou zijn van verblinding. Dat bracht -wat dit aspect betreftrust bij de bewoners, die al genoeg te kampen hebben met overlast vanwege het onoverkomelijke feit dat de bouwkuip dicht op de huizen staat. Voor ons werd daarmee wederom aangetoond dat de combinatie BIM en virtualisatie niet alleen krachtig is in het ontwerpen uitvoeringsproces, maar veel breder strekt."

Levensechte renders vanuit BIM

Online is een tracé informatiekaart op te vragen, publiekelijk. Aan de basis daarvan staan Google Maps en een overlay die vanuit BIM geprojecteerd wordt. Michel: "Het BIM-model is leidend voor het creëren van dergelijke panorama's. XKP zorgt voor de mooie renders op basis van door ons aangeleverde 3D-modellen uit BIM. Bij De Groene Boog weten we BIM inmiddels voor talloze doeleinden in te zetten. Dus niet alleen standaard voor het detecteren van clashes en integratie, maar ook voor virtualisatie ten behoeve van allerhande doeleinden. De digital twin van de Rottemerentunnel, de TWIN16, heeft als bron ook het BIM-model. We kunnen zelfs virtueel vanuit de bediengebouwen de tunnel toetsen. Om tot het 3Dmodel in BIM te komen, hebben we baseline leveringen gehad."

De TWIN16 kan ook gebruikt worden voor randzaken: "We kunnen bijvoorbeeld objecten plaatsen, zoals windmolens, en bekijken wat hun invloed visueel is. Schaduwwerking, weerkaatsing van zonlicht, wolken, regen... alles is te simuleren. Je kunt de visualisaties bekijken vanuit elk perspectief, ook vanuit de positie van de autobestuurder. Alles staat of valt met een gestructureerd systeem van datamanagement. Laat dat nou een van de specialiteiten van Infranea zijn."

Bruggen bouwen tussen digitale eilandjes 

In de ontwerpfase maakten op hoogtijdagen zo'n 250 gebruikers tegelijk gebruik van het digitale systeem BIM Collab, gehost bij BESIX. "Alle revisies worden opgeslagen en zijn opvraagbaar en traceerbaar. Files krijgen een status mee en medewerkers kunnen elkaar aanspreken op acties. Dit systeem is volledig geadopteerd door de hele bouwcombinatie De Groene Boog. Niet alleen nuttig in de ontwerpfase, maar ook in de uitvoering. Aan de basis hiervan ligt BIM", schetst Michel. "Alle disciplines praten met elkaar. Er is een logboek van clashes tussen disciplines, gekoppeld aan de juiste rollen en partijen. Zo kan er samen aan oplossingen gewerkt worden. Clashes zijn snel inzichtelijk, zo voorkomen we problemen door vooraan in de keten samen te werken. We slaan er letterlijk bruggen mee, tussen digitale eilandjes."

BIM als single source of truth 

"BIM is ook een single source of truth voor GIS. In ARCGIS hebben we het beste van beide werelden samengebracht. GIS bevat geotechnische informatie, natuurgebieden et cetera. Vanuit BIM hebben we informatie over project A16 Rotterdam als 3D-data bij GIS binnengebracht. Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst niet meer over GIS of BIM praten, maar over informatiemanagement. Vanuit onze DMS-systematiek hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de dezelfde ondergronden en data. 

We hebben onze single source of truth data met elkaar gedeeld. Daar zijn we trots op!"

De rode draad in alles is system engineering. "Logisch denken, werken en informatie op de juiste plek zetten, daar draait het om. We werken daarvoor met Relatics. Daarin is het hele project in 'objectbomen' opgezet. Daardoor kun je ondanks de grootte van het project tot op bouten moerniveau alles inzichtelijk maken, zonder dat je moet zoeken of verdwaalt in het systeem." En tot besluit: "Dit werkt alleen als je binnen je project ambassadeurs hebt. We doen het samen met gedeelde passie." 

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen