Slimme voorspansystemen voor kunstwerken A16

265 keer bekeken 0 reacties

Vanuit de disciplines voorspantechniek en geotechniek zijn de specialisten van DYWIDAG dagelijks in de weer om infrastructurele constructiewerken veiliger, sterker en slimmer te maken.

Momenteel gebeurt dat onder meer in de regio Rotterdam, waar het bedrijf binnen de kaders van het project A16 een zevental brugdekken van verschillende voorspansystemen voorziet. Robert Jansen, business unit manager post-tensioning binnen DYWIDAG Nederland, licht de werkzaamheden nader toe.

Met uitzondering van de schuifconstructie over het Terbregseplein verzorgt DYWIDAG voor alle kunstwerken op het nieuwe snelwegtracé de voorspanning. Een omvangrijke en uitdagende opdracht, waarbij het bedrijf al vanaf de tenderfase is betrokken. "Mede gezien de fasegewijze realisatie van het project hebben we samen met de constructeurs allereerst intensief gekeken naar wat de meest effectieve en slimste voorspanoplossing zou zijn", blikt Jansen terug. "Daartoe zijn de belangrijkste wapeningsknooppunten in 3D uitgetekend. Die aanpak heeft zich op een geweldige manier uitbetaald. Want de oplegvlakken van de kunstwerken mogen dan wel redelijk standaard van karakter zijn, de enorme concentratie van gewone wapening én voorspansystemen binnenín maakt de uitvoering zeer complex. Dát gegeven, opgeteld bij de gefaseerde uitvoering, heeft er uiteindelijk toe geleid dat we gebruik maken van koppelsystemen, zodat in de brugdekken een juiste doorgaande voorspanning wordt verkregen. Dat alles kost weliswaar wat meer tijd, maar komt het eindresultaat zeker ten goede."

600 ton voorspanstaal 

Actief binnen twee van de drie projectdeelgebieden draagt DYWIDAG tot eind 2023 bij aan de bouw van in totaal zeven kunstwerken. Daarvoor zal in totaal circa 600 ton voorspanstaal worden aangevoerd. Een meer dan behoorlijk volume. "In deelgebied 1, voor ons het grootste deel, maken we zes kunstwerken", zegt Jansen. "Enkele daarvan zijn inmiddels afgerond. In deelgebied 3 staat Kunstwerk 52b op de planning. Die klus, waarbij het voorgespannen brugdek in een verkeersafzetting op zijn uiteindelijke plaats wordt gereden, is volop in uitvoering. Zónder noemenswaardige overlast voor het verkeer te veroorzaken. Behalve het halen van de deadline is en blijft dát van het grootste belang."

Diverse systemen 

Om voor elk kunstwerk de optimale voorspanning te genereren, maakt DYWIDAG gebruik van uiteenlopende oplossingen. "De door ons gebruikte voorspanningen variëren van een 12-strengs systeem tot een 27-strengs systeem", duidt Jansen de variatie. "Welk systeem we ter plaatse gaan gebruiken, hangt onder meer af van de lengte van de constructie en de te maken overspanning. Zo hebben we het 27-strengs systeem gebruikt om een enkele overspanning te maken voor een brugdek van 85 meter lang. Met een lengte van 93 meter wacht ons binnenkort het langste voor te spannen dek in dit project. Ondanks het aanwezige tussensteunpunt gaan we ook deze constructie in één keer voorspannen. Voor ons bedrijf een mooie kers op de taart tijdens dit project. Een werk waarvoor we alle benodigde mensen en middelen beschikbaar hebben."  

Cookie-instellingen