Bijzondere bouwmethodiek voor viaducten Terbregseplein

136 keer bekeken 0 reacties

Wereldwijd biedt Freyssinet een ongeëvenaard scala aan civieltechnische disciplines en vaardigheden. Het in 1943 door Eugène Freyssinet opgerichte bedrijf levert via een netwerk van zestig dochterondernemingen als hoofd- of onderaannemer een bijdrage aan de bouw van uiteenlopende constructies.

Zo behoort het realiseren van onder meer tuikabelconstructies en voegconstructies, vijzelen, schuiven en speciale bouwmethodieken voor zowel nieuwbouw als renovatie tot de specialismen. Rondom de bouw van twee viaducten over het Terbregseplein bewijst de onderneming ook binnen het project A16 Rotterdam de ruim aanwezige expertise. 

Freyssinet biedt een solide ondersteuning, tijdens elk project. Niet alleen qua engineering en de vervaardiging van producten, maar ook als het gaat om de implementatie van technische oplossingen ter plaatse. Welke wens of behoefte de opdrachtgever ook heeft, telkens tekent Freyssinet voor een op innovatie en duurzaamheid geënte performance. "Naast specialistische renovatietechnieken zijn we expert in het ontwerpen en uitvoeren van specifieke bouwmethodieken", zegt Jurgen Jochims, directeur namens het vanuit Oud Gastel opererende Freyssinet Zuidwest B.V. "Een activiteit waarbij we onder meer verkeersoverlast en/of constructieve uitdagingen adequaat en resultaatgericht oppakken."

Bijzondere bouwmethode 

Een van de meest in het oog springende projecten binnen dit kader is de toepassing van de Incremental Launching Method (ILM) voor een tweetal viaducten over het Terbregseplein in Rotterdam. Binnen het hiervoor gecreëerde samenwerkingsverband is Freyssinet verantwoordelijk voor alle voorspanning (zowel langs, dwars als extern), alle tijdelijke ondersteuningen en bolsegmentopleggingen. Als slotstuk tekent het bedrijf voor de lanceeroperatie zélf. Om de werkzaamheden in opdracht van aanneemcombinatie De Groene Boog naadloos aan te laten sluiten op de gedefinieerde randvoorwaarden, was Freyssinet al vanaf de tenderfase betrokken bij het omvangrijke project. "Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om de overlast voor het verkeer op zowel de A16 als de A20 zo veel mogelijk te beperken", vervolgt Jochims. "De keuze voor deze manier van bouwen heeft er mede aan bijgedragen dat Rijkswaterstaat de opdracht uiteindelijk heeft gegund aan De Groene Boog. Na het doorlopen van het ontwerpen voorbereidingsproces is begin vorig jaar gestart met de opbouw op de projectlocatie. Vervolgens is eind 2021 het eerste segment gelanceerd. Op dit moment staat de teller op vier gerealiseerde segmenten en overspant het eerste betonnen deel de A20."

Hoogtepunt 

Om de geformuleerde scope uiteindelijk optimaal te realiseren, staat er voor Freyssinet in het Rotterdamse behoorlijk wat werk op de planning. Zo worden de twee kunstwerken binnen een nauwe samenwerking met de collega's van Freyssinet Polen in totaal van ruim 900 ton voorspanstaal voorzien. Daarnaast levert en installeert de specialist veertig speciale bolsegmentopleggingen. "Voor het ultieme hoogtepunt, de lanceeroperatie, maken we gebruik van speciaal materieel", aldus Jochims. "Voorbeelden hiervan zijn de inmiddels bekende lanceerneus en de tijdelijke, stalen hulpconstructies met een gewicht van meer dan 400 ton." 

 

0  reacties

Cookie-instellingen