Fotografie themaoverzicht

Thema Sloop

 

 

 

> Naar het complete album


Sloop

21 augustus is begonnen met de sloop van de eerste panden, plaatsmakend voor de aanleg van de nieuwe A16. Eerst de Ommoordseweg en aansluitend aan de Bergweg Zuid en de Rottekade.

Sjaak Boot: ‘Onwillekeurig moest ik denken aan de lente. Na tientallen jaren van politieke discussies komt het toch nog onverwacht. Er ontstaan activiteiten op plaatsen waar alles tot stilstand was gekomen. De verlaten, stille leegte wordt nog één keer gebruikt om politiehonden te trainen.’

 

Thema Volkstuinders

 

 

 

> Naar het complete album


Volkstuinders

Na een lange periode van praten en plannen, zijn de eerste tuinhuisjes van de amateur tuinders van Terbregge ontruimd. Begin 2018 wordt een gedeelte gesloopt. De tuinhuisjes maken plaats voor de oprit van de A16 Rotterdam, die de Ankie Verbeek-Orhlaan met de nieuwe snelweg verbindt. Verderop op het terrein wordt een nieuwe locatie aangelegd waar de tuinders hun nieuwe plek kunnen creëren.

Sjaak Boot: ‘Vanuit onze betonnen huizen ontstaat er blijkbaar drang naar vrijheid. Even geen comfortabel, geïsoleerd eiland waar je jezelf op kan terugtrekken. Maar dealen met de elementen en privacy.’

 

 

Thema Volkstuinen

 

 

 

> Naar het complete album


Thema Volkstuinen

De tuinhuisjes van Amateur Tuinders Vereniging Terbregge (A.T.V. Terbregge) maken plaats voor de oprit van de A16 Rotterdam, die de Ankie Verbeek-Orhlaan met de nieuwe snelweg verbindt. Verderop op het terrein wordt een nieuwe locatie aangelegd waar de tuinders hun nieuwe plek kunnen creëren.

Sjaak Boot: ‘Vanuit onze betonnen huizen ontstaat er blijkbaar drang naar vrijheid. Even geen comfortabel, geïsoleerd eiland waar je jezelf op kan terugtrekken. Maar dealen met de elementen en privacy.’

 

Thema Terbregseveld

 

 

 

> Naar het complete album

Thema Terbregseveld

In het Terbregseveld vindt volop archeologisch onderzoek plaats. Archeologen vonden onder meer potscherven en een kaak van waarschijnlijk een koe.

Sjaak Boot: ‘Verbazend hoe het verleden tot leven komt tijdens het archeologisch onderzoek op het Terbregseveld. Met wat verbeeldingskracht zie je de vroege voorgangers van de Rotterdammers aan het werk in hun primitieve nederzetting aan de oevers van de Rotte. Wat er uit de grond komt wordt op het eerste zicht geschat op zo’n 2200 jaar oud. De moerassige veengrond geeft haar geheimen prijs en schetst een beeld van kleine verhogingen waar de oer-Rotterdammer op leefde.'

 

 
 

Thema Bomenkap Manege

 

 

 

> Naar het complete album


Bomenkap manege

Manege Hillegersberg aan de Bosweg moet een paar honderd meter opschuiven om plaats te maken voor de nieuwe A16 Rotterdam. Om de nieuwe locatie van de manege vrij te maken, worden ongeveer 400 bomen gekapt. Enkele bomen blijven voorlopig nog even staan: ze bieden nu onderdak aan overwinterende vleermuizen.

Sjaak Boot: ‘De stille winterochtend wordt verstoord door de harde geluiden van kettingzagen. Met grote zorgvuldigheid wordt om boom 5 en 7 heen gewerkt. In deze rood-wit gemarkeerde bomen houden vleermuizen hun winterslaap.’

 

Thema Proefboring Zuurteerput

 

 

 

> Naar het complete album


Proefboring zuurteerput

Aan de Ommoordseweg is in 2017 een door zuurteer en asbest vervuild terrein aangetroffen. Het terrein wordt dit jaar gesaneerd door een nog te kiezen bedrijf. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten die hierbij komen kijken, nemen verschillende bedrijven proefmonsters van de grond. Vanwege de sterke verontreiniging van het terrein, worden de nodige voorzorgmaatregelen getroffen om de grond te betreden.

Sjaak Boot: 'Mannen in beschermende witte pakken krijgen de laatste instructies. Over enkele ogenblikken mogen ze het terrein betreden om te onderzoeken hoe zwaar de verontreiniging precies is. De verwachting is dat er een laag van 4,5 m afgegraven moet gaan worden om al het asbest en zuurteer te verwijderen.’

 

 

Cookie-instellingen