A16 Rotterdam: de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam:de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam:de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16
A16 Rotterdam:de nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16

Planning en realisatie

Een nieuwe snelweg aanleggen, is een enorme klus. Het project begon in 2005 met een uitgebreide verkenning van de doelen, resultaten en mogelijkheden. Sinds die tijd is er hard gewerkt aan het vormgeven van de plannen, het inpassen van de weg en het maken van goede afspraken met partners in de omgeving. Na de publicatie van het Tracébesluit A16 Rotterdam in augustus 2016 is de voorbereiding van de realisatie van start gegaan. In 2018 wordt een aannemer gekozen die de nieuwe A16 Rotterdam gaat aanleggen. In 2019 gaat de eerste schop de grond in. Begin 2024 is de A16 Rotterdam open voor verkeer.
Illustratie van de planning, tekst direct onder afbeelding uitgeschreven

Planning

Verkenningsfase (2005 - 2013)

 • 2005/2006: Startnotitie Rijksweg A13/A16
 • 2007/2008: Variantennota
 • 2009/2013: Trajectnota Milieueffectrapportage, mogelijkheid indienen zienswijzen 
 

Planuitwerking (2013 - 2016)

 • 2013/2014: Innemen standpunt A13/A16
 • 2015: Publicatie ontwerptracébesluit, mogelijkheid indienen zienswijzen

Voorbereiding realisatie (2016 - 2019)

 • 2016: Publicatie tracébesluit
 • 2016/2017: Start voorbereidende werkzaamheden, zoals onderzoeken, sloop van panden en het verleggen van kabels en leidingen
 • 2017: Tracébesluit onherroepelijk
 

Realisatie (2019 - 2024)

 • 2017: Rijkswaterstaat kiest aannemer voor realisatie
 • 2019: Start realisatie
 • 2024: Openstelling A16 Rotterdam Planning

Hinder

Voor de meeste omwonenden van de nieuwe weg is er in de voorbereidende fase van het project (tussen 2017 en 2018) weinig tot geen hinder te verwachten. In de zomer van 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden. Er worden onder meer kabels en leidingen verlegd, woningen en andere opstallen gesloopt en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit zorgt mogelijk voor enige overlast. Omwonenden worden hier tijdig en persoonlijk over geïnformeerd.


Relevante nieuwsberichten en verhalen:

 

Cookie-instellingen