Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet a16rotterdam.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op de site niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. De belangrijkste is de aanwezigheid van oude content. Zo beschikken oude video's niet altijd over een downloadfunctie. En zijn niet alle afbeeldingen voorzien van een alt-tekst. De redactie van a16rotterdam.nl spant zich in om oude content die nu nog altijd actueel is met terugwerkende kracht te laten voldoen aan de webrichtlijnen.

En verder:

  • Kaartinformatie 
  • Bepaalde informatie wordt aangeboden via een kaartapplicatie. Niet elke kaart heeft een alternatieve weergave. Op dit moment wordt er gewerkt aan een rijksbrede oplossing voor toegankelijke geografische informatie. Tot die tijd gebruiken wij onze eigen kaartapplicatie, waarbij we waar mogelijk links aanbieden naar gerelateerde informatie.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via A16Rotterdam@rws.nl.

Cookie-instellingen