Themafoto's Sjaak Boot OUD

Met de aanleg van de A16 Rotterdam en ontwikkeling van aangrenzende gebieden ondergaat de noordoostrand van Rotterdam vanaf 2017 ingrijpende veranderingen. Rijkswaterstaat heeft de Rotterdamse beroepsfotograaf Sjaak Boot gevraagd die veranderingen vast te leggen, op zijn eigen karakteristieke wijze. Zo ontstaat in de loop van de jaren een mooi fotodocument van het project A16 Rotterdam en iedereen die daarbij betrokken is.

 

Thema afvalstromen

Sjaak Boot: 'Voor er aan de nieuwe A16 Rotterdam begonnen kan worden wordt bebouwing die in de weg staat wordt gesloopt en verontreinigde grond wordt verwijderd en gesaneerd zodat het gebied uiteindelijk bouwklaar kan worden opgeleverd. Dit levert een enorme afvalstroom op waar uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ter plekke wordt het afval al meteen zoveel mogelijk gescheiden.

Naar het album

Thema tijdelijke infrastructuur

Sjaak Boot: 'Tijdelijke wegen, bruggen en viaducten aanleggen om de A16 Rotterdam aan te leggen. Het klinkt als dubbelop maar gezien de complexiteit van het gebied is het noodzakelijk de gebieden te ontsluiten en huidige wegen tijdelijk te verleggen. Op het Terbregseplein zijn momenteel zelfs een paar tijdelijke op- en afritten aangelegd om het bouwverkeer uit de woonwijken te houden.'

Naar het album

Thema boerderij van Vliet

Sjaak Boot: 'Wachtend om overgedragen te worden aan de aannemer, staat de boerderij er verlaten bij. De boer heeft intussen enkele honderden meters een nieuw bedrijf neergezet. Alles op het perceel ademt voorbijgegane tijden waarin het boeren bedrijf volop floreerde. De dagelijkse routine heeft plaatsgemaakt voor de verstilling in de tijd en meteen slaat het onvermijdelijke verval toe.'

Naar het album

 

 

 

Thema hoeve Schieveen

Sjaak Boot: 'Hoeve Schieveen geeft, naarmate het terrein wordt opgeruimd, langzaam steeds meer van haar geheimen prijs. De in oorlog gelegerde soldaten hebben hun namen ingekerfd in de muren van de boerderij. Zorgvuldig wordt er eem stuk muur uit de oude boerderij verwijdert om later tentoongesteld te worden in het museum Oud-Overschie. Op die manier gaat de historie gelukkig niet helemaal verloren.'

Naar het album

Thema sloop Schieveensedijk

Sjaak Boot: 'Ruim voordat het broedseizoen begon zijn de bomen gekapt en is het terrein vrijgemaakt van de aanwezige asbest. De grond moet worden vrijgemaakt om straks de nieuwe A16 Rotterdam aan te kunnen sluiten op de bestaande A13.  Intussen is de grond schoon en leeg opgeleverd door de aannemer en lijkt het alsof wat er was er nooit geweest is. Een mooi een vreemd gezicht tegelijkertijd'

Naar het album

Thema kap Lage Bergse Bos

Sjaak Boot: 'Door een samenloop van omstandigheden lijkt het soms wel alsof het hele Lage Bergse Bos wordt gekapt. Aan de ene kant wordt het tracé van de nieuwe A16 Rotterdam bomenvrij gemaakt en aan de andere kant is groot onderhoud vanwege de Essentaksterfte noodzakelijk. Gelukkig is het voortbestaan van het bos vastgelegd. Over enkele jaren is er weer een prachtig “nieuw” en gezond bos.

Naar het album

 

 

Cookie-instellingen