Herinrichting Lage Bergse Bos

De komende jaren ondergaat het Lage Bergse Bos een metamorfose. Er worden bomen verwijderd, gebouwd en grote delen worden opnieuw ingericht met groen, water en eigentijdse voorzieningen. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Rottemeren en bouwcombinatie De Groene Boog houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen in het bos. 


Komende weken, maanden, jaren staat er veel te gebeuren in het Lage Bergse Bos. Bekijk hier de korte film waarin een toelichting wordt gegeven op het werk van de komende tijd.

Tunneldak groen inrichten 

In het Lage Bergse Bos wordt de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam aangelegd in een half verdiepte, energieneutrale tunnel. Om de tunnel te kunnen bouwen, is het noodzakelijk om bomen en struiken te verwijderen. Natuur is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam. Waar natuur verdwijnt, gaan we compenseren met nieuwe natuur. De toekomstige tunneldak wordt daarom groen ingericht met weides, struiken en bomen. De plannen voor de inrichting zijn inmiddels vergevorderd.

In onze factsheet leest u meer over het groene tunneldak en de herinrichting van het bos.

 

 

Essentaksterfte

Net als op veel andere locaties in Nederland komt in het Lage Bergse Bos essentaksterfte voor. Zieke bomen worden vanwege de veiligheid in opdracht van Recreatieschap Rottemeren door Staatsbosbeheer verwijderd. Bij het verwijderen wordt rekening gehouden met natuur, milieu en gebruikers en omwonenden van het bos. Eind januari 2019 is gestart met de werkzaamheden.  Bekijk hier de factsheet over de essentaksterfte en het bosbehoud in het Lage Bergse Bos. 

In een interview met Staatsbosbeheer vertelt Boswachter Dick van Stegeren meer over de oorzaak en gevolgen van de essentaksterfte. Zijn verhaal lees je hier

 

  

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Naast de groene inrichting van het nieuwe tunneldak krijgt ook de rest van het Lage Bergse Bos een kwaliteitsimpuls. Met als doel een gevarieerder gebied en eigentijdse voorzieningen voor bezoekers. Recreatieschap Rottemeren presenteerde in oktober 2018 een visie en een schetsontwerp. Meer informatie is ook te vinden via de website. De plannen voor de kwaliteitsimpuls worden afgestemd op het ontwerp van de half verdiepte tunnel vanuit het project A16 Rotterdam. Op deze manier ontstaat er een aantrekkelijk gebied waarbij de paden, beplanting en recreatieve voorzieningen goed op elkaar aansluiten.

Toekomstige situatie bekijken

Wilt u zien waar de nieuwe snelweg A16 Rotterdam precies komt te liggen en hoe de weg in de omgeving past? Op de tracé-informatiekaart ziet u de uitwerking voor het project zoals dit is vastgelegd in het Tracébesluit A16 Rotterdam (2016). Door op de gele iconen op de kaart te klikken, kunt u 360 graden-visualisaties bekijken met uitleg over de maatregelen. U kunt steeds de huidige situatie vergelijken met de toekomstige situatie door onderin de kaart op ‘nu’ en ‘straks’ te klikken. In de toekomstige situatie ziet u fotografie aangevuld met artist impressions van de A16 Rotterdam en de directe omgeving.

 

 


 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen